Kardy i płace

Zakres usługi:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie karty wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
  • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
  • reprezentowanie Klienta przed ZUS