KPiR, Ryczałt

Oferta dla Firm – KPiR, Ryczałt, Rolnicy

Jesteśmy dobrym partnerem dla firm z nowoczesnym podejściem do zarządzania, które chcą podnieść swoją konkurencyjność na rynku poprzez zbudowanie pełnego i zintegrowanego systemu przepływu informacji między przedsiębiorcą a księgowością.

 

CZĘSTE ZMIANY PRZEPISÓW I ZAWIŁOŚCI Z NICH WYNIKAJĄCE

MOGĄ BYĆ KOSZTOWNE DLA KAŻDEJ FIRMY

ROZWIAZNIEM JEST

POWIERZENIE PROWADZENIA EWIDENCJI KOMPETENTNEJ KANCELARII, KTÓRA POSIADA
LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ UBEZPIECZENIE OC